Dorota Whitten

...

Dorota Whitten

Socjolożka i mediatorka, zajmuje się transformacją konfliktu w przestrzeni społecznej, wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju.

Konsekwentnie poszukuje najefektywniejszego sposobu na zarządzanie konfliktem. Działa we wspólnotach lokalnych, pracuje na rzecz przekształceń relacji społecznych i aktywizacji na poziomie osiedli w dużych miastach. Jest zwolenniczką i propagatorką projektowania uniwersalnego, związanego z przestrzenią architektoniczną. Swoje działania zawodowe prowadzi na styku socjologii i mediacji – dziedzin, które uzupełniając się tworzą podwaliny pod budowanie dialogu wielopoziomowego w społecznościach lokalnych. Orędowniczka mediacji w budowaniu procesu partycypacji współzarządzania przestrzenią społeczną na poziomie miasta, osiedla, podwórka itp.

Wspólnym mianownikiem jej wielokierunkowej i wielowymiarowej działalności pozostaje współczynnik humanistyczny.