Maja Zabokrzycka

...

Maja Zabokrzycka

Maja jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką ds. PR. Od 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych.

Od 2020 roku jest prezeską Fundacji Dom Pokoju. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych – od 2010 roku, przez 9 lat, prowadziła Infopunkt Nadodrze, a także zaangażowana była w tworzenie programu rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza.
Jej zawodowe obszary zainteresowań to także partycypacyjne projektowanie przestrzeni i transformacja konfliktów.

Zajmuje się także facylitacją dialogu w oparciu o metodykę Nansen Center for Dialogue and Peace.