Project Manager

Dowiedz się jak skutecznie dowozić projekty!

Budżet, czas i zakres mogą być pod kontrolą, jeśli podejmiesz odpowiednie działania.

3-miesięczne programy szkoleniowe na różnych poziomach doświadczenia dla Project Managera.

Zanim sprawdzisz agendę

przekonaj się, że Kopalnia Biznesu to coś więcej niż warsztaty

Bezpośredni dostęp
do praktyków

bądź częścią społeczności, gdzie codziennie możesz korzystać z wiedzy
i rozmów z praktykami zarządzania.

Dopasowani
uczestnicy

bierz udział w szkoleniach, warsztatach i webinarach, gdzie spotykają się ludzie, którym naprawdę się chce.

Skuteczne
i przydatne narzędzia

korzystaj z narzędzi, które ułatwiają pracę i zwiększają kontrolę nad wynikiem Twoich działań

Dla osób szukających uporządkowanej wiedzy o zarzadzaniu projektami lub chcących zostać Project Managerem.

Uczestnicy warsztatów mają doświadczenie w bardzo różnych branżach.
Przejdziemy przez cały cykl zarządzania projektami wraz z narzędziami i konkretnymi ćwiczeniami.

Wszystko po to, żeby skuteczniej realizować cele projektowe.

Potem już tylko praktyka!

Chcesz znać szczegóły? Przejrzyj dokładny plan warsztatów:

41 godzin interaktywnych warsztatów z praktykami.
III edycja Kopalni Project Managera rozpocznie się 20.03
11 spotkań startujących o 17:30

POZIOM PODSTAWOWY
TEORIA + NARZĘDZIA + ĆWICZENIA

Grzegorz Szałajko
20.03, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym różnią się od siebie projekty, programy i portfele?
 • Na co zwrócić uwagę zabierając się za nie?
 • Jak wygląda ich typowy cykl życia?
 • Jak zmienia się rola i kompetencje osób nimi zarządzających?
 • Jak to się ma do pracy kierownika projektu w różnych kontekstach

Grzegorz Szałajko
21.03, GODZINA 17:30-21:30

 • Dlaczego dostarczanie produktów projektu to za mało?
 • Jak definiować długofalowe cele projektu?
 • Co jest kluczowe w procesie realizacji i podtrzymania korzyści z projektu?
 • Co dzieje się po projekcie i dlaczego to ważne?
 • Na czym polega rola sponsora projektu i jak ułożyć sobie współpracę?

Grzegorz Szałajko
27.03, GODZINA 17:30-21:30

 • Kim są interesariusze projektu?
 • Czym różni się zarządzanie interesariuszami od ich angażowania?
 • W jaki sposób budować zaangażowanie interesariuszy?
 • Na co zwrócić uwagę, jeżeli projekt wprowadza istotne zmiany?
 • W jaki sposób zbierać wymagania, szczególnie od interesariuszy, którzy mogą jeszcze nie wiedzieć czego chcą?

Grzegorz Szałajko
28.03, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym się różni zakres od wymagań i dlaczego granica między nimi jest ważna?
 • Na czym polegają wyłączenia zakresu i interfejsy?
 • Jakie mogą być różne podejścia do realizacji projektu (klasyczne, iteracyjne, zwinne, ciągłe, hybrydowe itp.)  w jaki sposób wybrać właściwe?

Paweł Bochnowski
12.04, GODZINA 17:30-20:30

 • Poukładaj puzzle – WBS,  Backlog
 • Co ma koszykówka do projektów, czyli jak wykonać MVP
 • Co ma większą jakość? Starcie Ferrari vs Maluch
 • DoD – 3 litery, a problem z gotowymi zadaniami z głowy

Paweł Bochnowski
19.04, GODZINA 17:30-20:30

 • Backlog – czyli najpierw rzeczy najważniejsze
 • Jak wykonać estymację bardziej abstrakcyjną ?
 • Mapa drogowa – Twój plan na trudne rozmowy
 • Zakres wyryty w kamieniu? Czyli jak wprowadzać zmiany w niezwinnym środowisku

Paweł Bochnowski
26.04, GODZINA 17:30-20:30

 • Harmonogramowanie w projektach przewidywalnych i zwinnych
 • Zdążyć przed Deadlinem – jak optymalizować harmonogram
 • Bufor nie jedno ma imię, czyli jak efektywnie dbać o zapas czasu

Sylwia Dąbrowska
10.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Na czym polega identyfikacja potrzeb i diagnoza kompetencji?
 • Jak zbudować i zaplanować rozwój zespołu?
 • Na czym polega synergia działania i jak nią zarządzać?
 • Jakie są dobre praktyki zarządzania atmosferą?
 • Jak zbudować wartościową wizję i misję zespołu?

Sylwia Dąbrowska
17.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Na czym polega budowanie autorytetu?
 • Jak facylitować spotkania jako menedżer i przełożony?
 • Co daje kontraktowanie zespołu?
 • Jak wygląda zarządzanie energią zespołu – EQ

Sylwia Dąbrowska
24.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Jaka jest siła feedbacku i feedforword’u?
 • Na czym polega rola PMa w zarządzaniu przez zadania?
 • Jak zbudować zaangażowanie zarządzania przez cele?
 • Jakie są metody komunikacja do zespołu, komunikacja wewnątrz zespołu?

Sylwia Dąbrowska
31.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Jaka jest świadomość znaczenia, siły i jakość dojrzałości?
 • Metody wypracowania strategia rozwoju zespołu?
 • Na czym polegają strategie ciągłego doskonalenia?
 • Do czego wykorzystać Liberating Structures w projekcie? wewnątrz zespołu?
 • Jak pokazać wartość facylitowania zespołu?

Dołącz do Kopalni Biznesu

i zrób kolejny krok w rozwoju swojej kariery

Wsparcie
na rynku pracy

pomagamy naszym absolwentom znaleźć pracę i dobrze w niej wystartować, oferujemy bezpłatny 3-miesięczny indywidualny mentoring

Finansowanie edukacji

szkolenia w Kopalni Biznesu mogą być finansowane z budżetu szkoleniowego Twojej firmy

Aktualne metody zarządzania

uczymy tylko tego, co teraz jest potrzebne i sprawdzone w firmach, które pracują projektowo

Cena warsztatów

2912 PLN
3676 PLN +23% VAT

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI!

Dołącz do programu i rozwiń swoją karierę Project Managera

Sprawdź możliwość pozyskania dofinansowania do całego kursu dla osób posiadających działalność!

Osoby, które wyślą swoje zgłoszenie do najbliższej edycji przed 13.03

 • 41 godzin warsztatów
 • zamknięta grupa absolwentów
 • wsparcie na rynku pracy
 • rozwój kluczowych kompetencji
 • materiały i pomoc praktyków

* promocyjna cena obowiązuje do 13.03.2022

Dla osób posiadających już doświadczenie w pracy nad różnymi projektami.

Uczestnicy warsztatów posiadają około 2-3 lat stażu pracy roli lidera projektów. Do aktywnego udziału i wymiany poglądów niezbędne będą doświadczenia z projektów. Te dobre i te złe.

Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej dowozić realizowane projekty.

I tak najważniejsza jest praktyka!

Chcesz znać szczegóły? Przejrzyj dokładny plan warsztatów:

47 godzin interaktywnych warsztatów z praktykami.
II edycja Szlifierni Project Managera rozpocznie się 8.03
13 spotkań startujących o godzinie 17:30

POZIOM ZAAWANSOWANY
RYZYKO + NEGOCJACJE I MEDIACJE + FINANSE

Emilia Sędziak
08.03, GODZINA 17:30-20:30

 • Efektywne słowa i zwroty, które wywierają wpływ
 • Utrzymanie dobrych relacji w zespole i z klientami przy zachowaniu asertywności
 • Wywieranie wpływu a manipulacja  – gdzie jest granica i jak ją zachować
 • Zamiana „zwykłych” zdań na komunikaty perswazyjne

Emilia Sędziak
15.03, GODZINA 17:30-20:30

 • Sposoby na szybką reakcję w sytuacjach konfliktowych
 • Analiza technik i stylów negocjacyjnych oraz dopasowanie ich do różnych sytuacji biznesowych
 • Uniwersalne techniki, które zawsze działają
 • Zwinność w doborze technik – jak się tego nauczyć

Emilia Sędziak
22.03, GODZINA 17:30-20:30

 • Jak komunikować się z poszczególnymi członkami zespołu w zależności od ich osobowości i fazy rozwoju pracownika, w której obecnie się znajdują?
 • Jak rozpoznać sytuację kryzysową w zespole i ją zatrzymać zanim dojdzie do konfliktu?
 • Jak pracować z gotowym scenariuszem, kiedy doszło do sytuacji kryzysowej?
 • Jak wykorzystać stresującą atmosferę do wprowadzenia zmian i zmotywowania zespołu?
 • Gotowe metody na zapobieganie konfliktom.

Emilia Sędziak
29.03, GODZINA 17:30-20:30

 • Jak negocjować z członkami zespołu, którzy nie są zmotywowani?
 • Wykorzystanie siły języka perswazji i wpływu.
 • Co robić, kiedy w naszym zespole pojawi się manipulator?
 • Elementy i triki stosowane przez mówców, które przekładają się na aktywne działanie w zespole.

Grzegorz Szałajko
13.04, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym jest ryzyko?
 • Podejście interesariuszy do ryzyka – apetyt i tolerancja
 • Identyfikacja kategorii ryzyka (RBS – Risk Breakdown Structure)
 • Delegowanie zarządzania ryzykiem
 • Rola planu zarządzania ryzykiem

Grzegorz Szałajko
14.04, GODZINA 17:30-21:30

 • Narzędzia i metody identyfikacji ryzyka
 • Metajęzyk jako sposób na precyzyjną komunikację ryzyka
 • Diagram Ishikawy jako sposób na identyfikację konkretnych ryzyk
 • Rejestr ryzyka jako narzędzie do „niezapominania”

Grzegorz Szałajko
17.04, GODZINA 17:30-21:30

 • Podstawowe cechy ryzyka podlegające analizie
 • Wpływ cech ryzyka na działania w projekcie
 • Wizualizacja ryzyka (macierz wpływ/prawdopodobieństwo)
 • Budowanie komunikacji o ryzyku z kluczowymi interesariuszami

Grzegorz Szałajko
18.04, GODZINA 17:30-21:30

 • Odpowiedzi na szanse (wzmocnienie, podjęcie, udostępnienie, akceptacja)
 • Odpowiedzi na zagrożenia (unikanie, łagodzenie, transfer, akceptacja)
 • Zagrożenia wynikające z akceptacji aktywnej
 • Ryzyka wtórne i rezydualne

Emilia Sędziak
10.05, GODZINA 17:30-20:30

Na początku warsztatów osoby zainteresowane, będą mogły dołączyć do dodatkowego wyzwanie i bezpośredniej pracy ze swoim zespołem.

Podczas tego spotkania omówimy wyniki i podzielimy się obserwacjami.

Maciej Gawlik
17.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Skąd się bierze budżet projektu?
 • Szersza perspektywa – budżet projektu a TCO (Total Cost of Ownership), wynik finansowy i wartość biznesowa
 • Tworzenie budżetu – praktyka i rzeczywistość.
 • Kwestia buforowowania i tworzenia rezerw w projektach.
 • Budżety w projektach zwinnych.

Maciej Gawlik
24.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Cash flow – podstawowa analiza finansowa projektu.
 • Wyniki i marże w projekcie. Rachunek zysków i strat.
 • Węzeł gordyjski sprawozdań finansowych. Majątek i kapitał w bilansie, wyniki, przepływy oraz inne, dodatkowe informacje w sprawozdaniach.
 • Porównywanie projektów od strony finansów.
 • Projekty okiem inwestora / analityka finansowego / właściciela.

Maciej Gawlik
31.05, GODZINA 17:30-21:30

 • Controlling projektowy. Jak ustalić właściwy wynik?
 • Czy jesteśmy na kursie? Koncepcja Earned Value w budżetowaniu i raportowaniu projektów.
 • Współpraca z „finansami”.
 • Sudoku finansowe, czyli zarządzanie portfelem projektów – aspekty finansowe.

Maciej Gawlik
07.06, GODZINA 17:30-21:30

 • Ryzyka finansowe w projektach.
 • Zarządzanie finansami w praktyce projektowej.
 • Skąd pochodzą pieniądze na projekt? Różne metody finansowania projektów

Dołącz do Kopalni Biznesu

i zrób kolejny krok w rozwoju swojej kariery

Wsparcie
na rynku pracy

pomagamy naszym absolwentom znaleźć pracę i dobrze w niej wystartować, oferujemy bezpłatny 3-miesięczny indywidualny mentoring

Finansowanie edukacji

szkolenia w Kopalni Biznesu mogą być finansowane z budżetu szkoleniowego Twojej firmy

Aktualne metody zarządzania

uczymy tylko tego, co teraz jest potrzebne i sprawdzone w firmach, które pracują projektowo

Cena warsztatów

3611 PLN
4179 PLN +23% VAT

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI!

Dołącz do programu i rozwiń swoją karierę Project Managera

Sprawdź możliwość pozyskania dofinansowania do całego kursu dla osób posiadających działalność!

Osoby, które skorzystają z bezpłatnej konsultacji HR lub wyślą swoje zgłoszenie do najbliższej edycji do 3.03

 • 47 godzin warsztatów
 • zamknięta grupa absolwentów
 • wsparcie na rynku pracy
 • rozwój kluczowych kompetencji
 • materiały i pomoc praktyków

* promocyjna cena obowiązuje do 3.03.2023

Ilość miejsc ograniczona

Zapisując się wcześniej, możesz mieć pewność, że rozważymy Twoją aplikację. Nie możemy tego zagwarantować wszystkim, bo na warsztaty przyjmujemy tylko określoną ilość osób

  Poziom:

  Jak wygląda zgłoszenie?

  Prowadzimy rekrutację do programu, ponieważ chcemy zadbać o jak najlepsze dopasowanie uczestników.

  W przypadku przyjęcia na warsztaty spędzicie ze sobą 3 miesiące, a w wymianie doświadczeń i perspektyw między uczestnikami jest ogromna wartość.

  1.

  Wysłanie zgłoszenia

  Pierwszy kontakt i informacje o warsztatach oraz społeczności Kopalni.

  Na wskazanego maila prześlemy Ci więcej informacji, najbliższe terminy rekrutacji, zasady wsparcia na rynku pracy oraz kontakt w przypadku dodatkowych pytań.

  Jeśli chcesz nas lepiej poznać możesz dołączyć do bezpłatnej grupy dla praktyków zarządzania projektami produktami i zwinnymi zespołami.

  Realizujemy tam bezpłatne warsztaty online, wywiady z praktykami i merytoryczne dyskusje.
  TUTAJ znajdziesz link do grupy na FB


  2.

  Rozmowa telefoniczna

  Okazja na dodatkowe pytania i lepsze poznanie Twojego doświadczenia.

  Podczas rozmowy chcemy dowiedzieć się więcej o Twoich planach i oczekiwaniach. Przede wszystkim potwierdzić, czy będziemy mogli pomóc.

  Po lepszym zapoznaniu się z Twoją indywidualną sytuacją zawodową zaproponujemy następne kroki.


  3.

  Udział w rekrutacji

  Potwierdzenie zainteresowania dołączeniem do programów szkoleniowych.

  Jednym z kluczowych elementów programu Kopalnia Biznesu jest dobór uczestników.

  Ich odpowiednie dopasowanie zawsze pozytywnie wpływa na wymianę doświadczeń i perspektyw podczas realizowanych warsztatów.

  W przypadku braku przyjęcia do programu zawsze dajemy konkretną informację, co było jej powodem.

  Szanujemy czas osób zgłaszających się i staramy się być możliwie pomocni.

  przyjęcie do programu

  4.

  Przemyślany program szkoleniowy

  Spotkania online w formie warsztatów i pracy w grupach.

  Wszystkie zajęcia są prowadzone tylko przez praktyków.

  Podczas warsztatów stawiamy przede wszystkim na ćwiczenia i praktyczne podejście do wykorzystania narzędzi.

  Oczywiście pojawia się też teoria. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsze jest jej zastosowanie w praktyce.

  Jeśli chcesz nas najpierw lepiej poznać to zapraszamy na bezpłatne wydarzenia online realizowane w ramach Kopalni Wiedzy – TUTAJ ZNAJDZIESZ LINK


  5.

  Wsparcie na rynku pracy

  Rekomendacje, dobre praktyki oraz przydatne narzędzia.

  Jest to dodatkowe wsparcie dla osób zainteresowanych.

  Naszą przewagą jest połączenie rozwoju kompetencji i rekrutacji w jednym miejscu. I to w dość wąskiej dziedzinie zarządzania projektami, produktami i zwinnymi zespołami.

  Naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o aspekt merytoryczny. Projekty rekrutacyjne są efektem kształcenia dobrych specjalistów.

  Możesz z naszej strony liczyć nie tylko na wsparcie w narzędziach przydatnych na rynku pracy jak CV czy profil na LinkedIn. Aktywnie działamy również z poleceniami do partnerów programu oraz na otwartym rynku pracy.

  To co jednak chcemy bardzo mocno zaznaczyć to, że przyjęcie do programu nie gwarantuje zdobycia pracy.


  6.

  Mentoring z ekspertami

  Wartościowe spotkania 1:1 z doświadczonymi specjalistami.

  Po wspólnym sukcesie na rynku pracy możesz liczyć na 3 miesięczny program mentoringowy.

  Takie spotkania 1:1 pomogą Ci się rozpędzić w nowym miejscu pracy. Proponowani mentorzy to specjaliści w swoich dziedzinach.

  Potencjalni pracodawcy również bardzo przychylnie patrzą na taką współpracę. Widząc w niej możliwość usprawnienia pracy zespołów.

  WSPÓŁPRACA W KOPALNI BIZNESU

  Co mówią absolwenci?

  Wspieramy praktyków w rozwoju kariery zawodowej.

  FAQ

  Poniżej znajdziesz 6 konkretnych powodów, które musisz poznać przed wysłaniem zgłoszenia:

  1. Kadra prowadzących – osoby nie tylko z wieloletnim doświadczeniem, ale też praktycy w swoich dziedzinach. Dzięki temu możesz liczyć nie tylko na prezentację narzędzi, ale też ich potencjalne efekty zastosowania oraz momenty krytyczne.
  2. Kompletny program – 3 miesięczne kompleksowe warsztaty online, które ułożone w logiczną całość dają ogromną wartość dla uczestników. Nie mówimy tu o weekendowym cudzie szkoleniowym, tylko o długim programie, podczas którego o wiele lepiej poznasz doświadczenia innych osób. To wszystko pod okiem doświadczonego prowadzącego.
  3. Inni uczestnicy – osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację dołączą do maksymalnie 16 osobowych grup na dopasowanym poziomie doświadczenia, ambitnych i zmotywowanych do maksymalnego wykorzystania tego czasu. Przygotuj się na ciekawe dyskusje nie tylko podczas spotkań online, ale też w dedykowanej grupie.
  4. Dodatkowe spotkania – Na dedykowanym kanale odbywają się tak zwane „Szychty”, czyli otwarte spotkania dla absolwentów i uczestników warsztatów. Na tych spotkaniach każdy może zaproponować konkretne wyzwanie z jego otoczenia zawodowego lub porozmawiać na tematy zaproponowane przez inne osoby. Bardzo dużo merytorycznych dyskusji w oparciu o realne przykłady z życia.
  5. Wsparcie na rynku pracy – współpracujemy zarówno z utalentowanymi specjalistami zarządzania (projekty, produkty, zwinne zespoły) na różnym poziomie doświadczenia, ale także z ciekawymi firmami. Dlatego możesz liczyć na aktywne rekomendacje do partnerów programu oraz na otwartym rynku.
   Pomagamy w tym obszarze, ale nie gwarantujemy zdobycia pracy, bo to zależy od wielu czynników.
  6. Społeczność praktyków – naszym celem jest wsparcie w następnym kroku w karierze zawodowej. Bez względu na to czy chcesz dopiero zacząć, jesteś na początku drogi, czy masz wiele lat doświadczenia. Znajdziesz tu osoby z podobnymi wyzwaniami, które Cię od razu zrozumieją, a z dyskusji może wyjdzie coś więcej.

  Pamiętaj, że na dole strony jest do nas kontakt i jeśli masz dodatkowe pytania to chętnie na nie odpowiemy.

  Może najpierw dlaczego ją prowadzimy i co udowodniły nam poprzednie edycje.

  Zauważyliśmy, że odpowiedni dobór uczestników warsztatów zawsze przekłada się na dynamikę pracy, międzybranżowe dyskusje i wymianę perspektyw, a dzięki temu efekty końcowe i rozwój kompetencji.

  1. Pierwszym krokiem jest wysłanie zgłoszenia na tej stronie.
  2. Następnie kontakt telefoniczny i rozmowa, która pomoże nam Cię lepiej poznać i odpowiedzieć na ewentualne pytania.
  3. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na warsztaty to:

   a) szukając rozwoju kompetencji i części warsztatowej – przechodzisz do punktu 4 i szukamy terminu na spotkanie online

   b) chcąc skorzystać ze wsparcia rekrutacyjnego potrzebujemy od Ciebie przesłanie krótkiego video opisującego Twoje doświadczenie. To nam zdecydowanie pomoże w szukaniu rekomendacji. Chętnie pomożemy Ci w dopracowaniu szczegółow
  4. Ostatnim krokiem jest dłuższa rozmowa online, która przeważnie trwa około 30-45 min.

  Po lepszym poznaniu Twojego doświadczenia i oczekiwań będziemy mogli wspólnie wypracować plan na następne kroki. Jeśli jedną z propozycji nie będzie zaproszenie na warsztaty, to też powiemy dlaczego i podzielimy się naszą perspektywą.

  Kopalnia Biznesu łączy w jednym miejscu rozwój i rekrutację kompetencji osób zajmujących się zarzadzaniem.

  Wspieramy w rozwoju kariery, a to czasami wiąże się ze zmianą pracy.

  Z naszej strony możesz liczyć na pomoc w przygotowaniu narzędzi potrzebnych na rynku pracy, czyli CV i LinkedIn. Jednocześnie osoby uzyskujące rekomendację są kontaktowani z partnerami programu wraz z połączonym programem mentoringowym.

  Pomoc na rynku pracy nie wiąże się z gwarancją sukcesu!
  ale z naszej strony możesz liczyć na dużą porcję wsparcia i aktywnych działań.

  Książki i kursy już Ci nie wystarczają? Potrzebujesz praktyki?

  Zapisz się na warsztaty z praktykami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i pokażą jak użyć narzędzi przydatnych w pracy

   Poziom:

    Dołącz do Kopalni Talentów i już dziś odbierz pierwszy bonus

    Wybierz tematy, które CIę interesują najbardziej, potwierdź zapis do Kopalni i zacznij korzystać.

    • interesuje Cię rozwój kompetencji?
    • rozglądasz się za opcjami na rynku pracy?
    • chętnie dołączasz na ciekawe eventy?

    Dla początkujących i tych bardziej doświadczonych.
    Tworzymy społeczność, która działa i rozwija się pod okiem ekspertów i praktyków.    Wybierz tematy, o których chcesz wiedzieć więcej:

    Zapisując się, akceptujesz Politykę Prywatności.