Project Manager

W jaki sposób skutecznie dowozić projekty?

Budżet, czas i zakres mogą być pod kontrolą, jeśli podejmiesz odpowiednie działania.

3 miesięczne programy szkoleniowe na różnych poziomach doświadczenia.

Kopalnia Biznesu to społeczność praktyków!

Partnerzy Kopalni Biznesu:

Wybierz warsztaty dopasowane do Twojego doświadczenia!

Dla osób chcących zostać Project Managerem lub pracujących niedługo w tej roli

Uczestnicy warsztatów mają doświadczenie w bardzo różnych branżach.
Przejdziemy przez cały cykl zarządzania projektami wraz z narzędziami i konkretnymi ćwiczeniami.

Wszystko po to, żeby lepiej dowozić realizowane projekty.

Potem już tylko praktyka!

Chcesz znać szczegóły? Przejrzyj dokładny plan warsztatów:

48 godzin interaktywnych warsztatów z praktykami.
III edycja Kopalni Project Managera rozpocznie się we wrześniu.
Zgłoś się do rekrutacji na warsztaty i poznaj projekty od praktyków.

POZIOM PODSTAWOWY
TEORIA + NARZĘDZIA + ĆWICZENIA

Grzegorz Szałajko
13.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym różnią się od siebie projekty, programy i portfele?
 • Na co zwrócić uwagę zabierając się za nie?
 • Jak wygląda ich typowy cykl życia?
 • Jak zmienia się rola i kompetencje osób nimi zarządzających?
 • Jak to się ma do pracy kierownika projektu w różnych kontekstach

Grzegorz Szałajko
15.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Dlaczego dostarczanie produktów projektu to za mało?
 • Jak definiować długofalowe cele projektu?
 • Co jest kluczowe w procesie realizacji i podtrzymania korzyści z projektu?
 • Co dzieje się po projekcie i dlaczego to ważne?
 • Na czym polega rola sponsora projektu i jak ułożyć sobie współpracę?

Grzegorz Szałajko
20.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Kim są interesariusze projektu?
 • Czym różni się zarządzanie interesariuszami od ich angażowania?
 • W jaki sposób budować zaangażowanie interesariuszy?
 • Na co zwrócić uwagę, jeżeli projekt wprowadza istotne zmiany?
 • W jaki sposób zbierać wymagania, szczególnie od interesariuszy, którzy mogą jeszcze nie wiedzieć czego chcą?

Grzegorz Szałajko
22.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym się różni zakres od wymagań i dlaczego granica między nimi jest ważna?
 • Na czym polegają wyłączenia zakresu i interfejsy?
 • Jakie mogą być różne podejścia do realizacji projektu (klasyczne, iteracyjne, zwinne, ciągłe, hybrydowe itp.)  w jaki sposób wybrać właściwe?

Paweł Bochnowski
28.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Podróż od wymagań do zakresu prac
 • Co ma koszykówka do projektów, czyli jak wykonać MVP
 • Poukładaj puzzle – WBS,  Backlog
 • Co ma większą jakość? Starcie Ferrari vs Maluch
 • DoD – 3 litery, a problem z gotowymi zadaniami z głowy

Paweł Bochnowski
05.10, GODZINA 17:30-21:30

 • Backlog – czyli najpierw rzeczy najważniejsze
 • Estymacja za pomocą czasu – wskazówki oraz zagrożenia
  Jak wykonać estymację bardziej abstrakcyjną ?
 • Mapa drogowa – Twój plan na trudne rozmowy
 • Zakres wyryty w kamieniu? Czyli jak wprowadzać zmiany w niezwinnym środowisku

Paweł Bochnowski
12.10, GODZINA 17:30-21:30

 • Harmonogramowanie w projektach przewidywalnych i zwinnych
 • Co zrobić z zależnościami w projekcie ? Ścieżka krytyczna 1.0
 • Zdążyć przed Deadlinem – jak optymalizować harmonogram
 • Bufor nie jedno ma imię, czyli jak efektywnie dbać o zapas czasu

Paweł Bochnowski
19.10, GODZINA 17:30-21:30

 • Podstawy Kanban
 • Scrum z lotu ptaka
 • Zakres wyryty w plastelinie? Czyli jak wprowadzać zmiany w zwinnym środowisku
 • Różne metody osiągnięcia celów biznesowych

Sylwia Dąbrowska
26.10, GODZINA 17:30-21:30

 • Na czym polega identyfikacja potrzeb i diagnoza kompetencji?
 • Jak zbudować i zaplanować rozwój zespołu?
 • Na czym polega synergia działania i jak nią zarządzać?
 • Jakie są dobre praktyki zarządzania atmosferą?
 • Jak zbudować wartościową wizję i misję zespołu?

Sylwia Dąbrowska
9.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Na czym polega budowanie autorytetu?
 • Jak facylitować spotkania jako menedżer i przełożony?
 • Co daje kontraktowanie zespołu?
 • Jak wygląda zarządzanie energią zespołu – EQ

Sylwia Dąbrowska
16.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Jaka jest siła feedbacku i feedforword’u?
 • Na czym polega rola PMa w zarządzaniu przez zadania?
 • Jak zbudować zaangażowanie zarządzania przez cele?
 • Jakie są metody komunikacja do zespołu, komunikacja wewnątrz zespołu?

Sylwia Dąbrowska
23.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Jaka jest świadomość znaczenia, siły i jakość dojrzałości?
 • Metody wypracowania strategia rozwoju zespołu?
 • Na czym polegają strategie ciągłego doskonalenia?
 • Do czego wykorzystać Liberating Structures w projekcie? wewnątrz zespołu?
 • Jak pokazać wartość facylitowania zespołu?

Cena warsztatów

2912 PLN
3676 PLN +23% VAT

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI!

Dołącz do programu i rozwiń swoją karierę Project Managera

Sprawdź możliwość pozyskania dofinansowania do całego kursu!

Osoby, które wyślą swoje zgłoszenie do III edycji przed 30.08

 • 48 godzin warsztatów
 • zamknięta grupa absolwentów
 • wsparcie na rynku pracy
 • rozwój kluczowych kompetencji
 • materiały i pomoc praktyków

* promocyjna cena obowiązuje do 30.08.2022

Dla osób posiadających już doświadczenie w pracy nad różnymi projektami.

Uczestnicy warsztatów posiadają około 2-3 lat stażu pracy roli lidera projektów. Do aktywnego udziału i wymiany poglądów niezbędne będą doświadczenia z projektów. Te dobre i te złe.

Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej dowozić realizowane projekty.

I tak najważniejsza jest praktyka!

Chcesz znać szczegóły? Przejrzyj dokładny plan warsztatów:

48 godzin interaktywnych warsztatów z praktykami.
I edycja Szlifierni Project Managera rozpocznie się we wrześniu
Zgłoś się do rekrutacji na warsztaty poznaj narzędzia od praktyków.

POZIOM ZAAWANSOWANY
RYZYKO + NEGOCJACJE I MEDIACJE + FINANSE

Grzegorz Szałajko
12.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Czym jest ryzyko?
 • Podejście interesariuszy do ryzyka – apetyt i tolerancja
 • Identyfikacja kategorii ryzyka (RBS – Risk Breakdown Structure)
 • Delegowanie zarządzania ryzykiem
 • Rola planu zarządzania ryzykiem

Grzegorz Szałajko
14.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Narzędzia i metody identyfikacji ryzyka
 • Metajęzyk jako sposób na precyzyjną komunikację ryzyka
 • Diagram Ishikawy jako sposób na identyfikację konkretnych ryzyk
 • Rejestr ryzyka jako narzędzie do „niezapominania”

Grzegorz Szałajko
19.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Podstawowe cechy ryzyka podlegające analizie
 • Wpływ cech ryzyka na działania w projekcie
 • Wizualizacja ryzyka (macierz wpływ/prawdopodobieństwo)
 • Budowanie komunikacji o ryzyku z kluczowymi interesariuszami

Grzegorz Szałajko
21.09, GODZINA 17:30-21:30

 • Odpowiedzi na szanse (wzmocnienie, podjęcie, udostępnienie, akceptacja)
 • Odpowiedzi na zagrożenia (unikanie, łagodzenie, transfer, akceptacja)
 • Zagrożenia wynikające z akceptacji aktywnej
 • Ryzyka wtórne i rezydualne

Maja Zabokrzycka
28.09, GODZINA 17:30-21:30

 • mechanizm konfliktu – jak wygląda od środka?
 • konflikty wewnętrzne (zespołowe, strukturalne) i zewnętrzne (z otoczeniem społecznym i biznesowym) – praca na case studies 
 • rola konfliktu w procesie grupowym 
 • eskalacja i koszty konfliktu – schody konfliktu (Friedrich Glasl)

Dorota Whitten
05.10, GODZINA 17:30-21:30

 • diagnozowanie konfliktów (rodzaje i narzędzia do analizy)
 • role społeczne w relacji z konfliktem 
 • style reakcji na konflikt i „ja” w konflikcie 
 • rangi i przywileje

Maja Zabokrzycka
12.10, GODZINA 17:30-21:30

 • skąpstwo informacyjne i poznawcze – jak przepływ informacji wpływa na konflikt?  
 • komunikacja efektywna jako narzędzie zarządzania konfliktem 
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań, które budują przestrzeń do rozmowy
 • NVC w czterech krokach 
 • negocjacja jako ostatnie ogniwo pracy z konfliktem

Dorota Whitten
19.10, GODZINA 17:30-21:30

 • zidentyfikowanie własnych objawów oporu
 • zwiększenie świadomości związanej ze źródłami i przejawami oporu
 • narzędzia i sposoby do własnej pracy i z zespołem oraz partnerami biznesowymi
 • zaplanowanie pierwszego kroku na wyjście z oporu

Maciej Gawlik
26.10, GODZINA 17:30-21:30

 • Skąd się bierze budżet projektu?
 • Szersza perspektywa – budżet projektu a TCO (Total Cost of Ownership), wynik finansowy i wartość biznesowa
 • Tworzenie budżetu – praktyka i rzeczywistość.
 • Kwestia buforowowania i tworzenia rezerw w projektach.
 • Budżety w projektach zwinnych.

Maciej Gawlik
9.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Cash flow – podstawowa analiza finansowa projektu.
 • Wyniki i marże w projekcie. Rachunek zysków i strat.
 • Węzeł gordyjski sprawozdań finansowych. Majątek i kapitał w bilansie, wyniki, przepływy oraz inne, dodatkowe informacje w sprawozdaniach.
 • Porównywanie projektów od strony finansów.
 • Projekty okiem inwestora / analityka finansowego / właściciela.

Maciej Gawlik
16.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Controlling projektowy. Jak ustalić właściwy wynik?
 • Czy jesteśmy na kursie? Koncepcja Earned Value w budżetowaniu i raportowaniu projektów.
 • Współpraca z „finansami”.
 • Sudoku finansowe, czyli zarządzanie portfelem projektów – aspekty finansowe.

Maciej Gawlik
23.11, GODZINA 17:30-21:30

 • Ryzyka finansowe w projektach.
 • Zarządzanie finansami w praktyce projektowej.
 • Skąd pochodzą pieniądze na projekt? Różne metody finansowania projektów

Cena warsztatów

3611 PLN
4179 PLN +23% VAT

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI!

Dołącz do programu i rozwiń swoją karierę Project Managera

Sprawdź możliwość pozyskania dofinansowania do całego kursu!

Osoby, które skorzystają z bezpłatnej konsultacji HR lub wyślą swoje zgłoszenie do IV edycji do 30.08

 • 48 godzin warsztatów
 • zamknięta grupa absolwentów
 • wsparcie na rynku pracy
 • rozwój kluczowych kompetencji
 • materiały i pomoc praktyków

* promocyjna cena obowiązuje do 30.08.2022

Jak wygląda zgłoszenie?

Prowadzimy rekrutację do programu, ponieważ chcemy zadbać o jak najlepsze dopasowanie uczestników.

W przypadku przyjęcia na warsztaty spędzicie ze sobą 3 miesiące, a w wymianie doświadczeń i perspektyw między uczestnikami jest ogromna wartość.

1.

Wysłanie zgłoszenia

Pierwszy kontakt i informacje o warsztatach oraz społeczności Kopalni.

Na wskazanego maila prześlemy Ci więcej informacji, najbliższe terminy rekrutacji, zasady wsparcia na rynku pracy oraz kontakt w przypadku dodatkowych pytań. 2

Jeśli chcesz nas lepiej poznać możesz dołączyć do bezpłatnej grupy dla praktyków zarządzania projektami produktami i zwinnymi zespołami.

Realizujemy tam bezpłatne warsztaty online, wywiady z praktykami i merytoryczne dyskusje.
TUTAJ znajdziesz link do grupy na FB


2.

Rozmowa telefoniczna

Okazja na dodatkowe pytania i lepsze poznanie Twojego doświadczenia.

Podczas rozmowy chcemy dowiedzieć się więcej o Twoich planach i oczekiwaniach. Przede wszystkim potwierdzić, czy będziemy mogli pomóc.

Po lepszym zapoznaniu się z Twoją indywidualną sytuacją zawodową zasugerujemy najlepszy program szkoleniowy.

Możliwe, że umówimy się na dodatkowe spotkanie w ramach bezpłatnej konsultacji HR. TUTAJ możesz zobaczyć jej zakres.


3.

Udział w rekrutacji

Potwierdzenie zainteresowania dołączeniem do grup warsztatowych.

Jednym z kluczowych elementów programu Kopalnia Biznesu jest dobór uczestników. Ich odpowiednie dopasowanie zawsze pozytywnie wpływa na wymianę doświadczeń i perspektyw podczas realizowanych warsztatów.

W przypadku braku przyjęcia do programu zawsze dajemy konkretną informację, co było jej powodem. Szanujemy czas osób zgłaszających się i staramy się być możliwie pomocni.

przyjęcie do programu

4.

Przemyślany program szkoleniowy

Spotkania online w formie warsztatów i pracy w grupach.

Wszystkie zajęcia są prowadzone tylko przez praktyków.

Podczas warsztatów stawiamy przede wszystkim na ćwiczenia i praktyczne podejście do wykorzystania narzędzi. Oczywiście pojawia się też teoria. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsze jest jej zastosowanie w praktyce.

Jeśli chcesz nas najpierw lepiej poznać to zapraszamy na bezpłatne wydarzenia online realizowane w ramach Kopalni Wiedzy.


5.

Wsparcie na rynku pracy

Rekomendacje, dobre praktyki oraz przydatne narzedzia.

Naszą unikatową wartością jest połączenie rozwoju kompetencji i rekrutacji w jednym miejscu. I to w dość wąskiej dziedzinie zarządzania projektami, produktami i zwinnymi zespołąmi.

Co zauważają również ciekawe organizacje, naszym zadaniem jest przede wszystkim dbanie o aspekt merytoryczny. Projekty rekrutacyjne są efektem kształcenia dobrych specjalistów.

Możesz z naszej strony liczyć nie tylko na wsparcie w narzędziach przydatnych na rynku pracy jak CV czy profil na LinkedIn. Aktywnie działamy również z poleceniami do partnerów programu oraz na otwartym rynku pracy.

To co jednak chcemy bardzo mocno zaznaczyć to, że przyjęcie do programu nie gwarantuje zdobycia pracy.


6.

Mentoring z ekspertami

Wartościowe spotkania 1:1 z doświadczonymi specjalistami.

Po wspólnym sukcesie na rynku pracy możesz liczyć na 3 miesięczny program mentoringowy.

Takie spotkania 1:1 pomogą Ci się rozpędzić w nowym miejscu pracy. Proponowani mentorzy to specjaliści w swoich dziedzinach.

Potencjalni pracodawcy również bardzo przychylnie patrzą na taką współpracę. Widząc w niej możliwość usprawnienia pracy zespołów.

Społeczność praktyków

Rozwój kompetencji jest bardziej efektywny w towarzystwie osób z podobnymi celami.

W połączeniu różnych form rozwoju i pod okiem ekspertów łatwiej stawiać kolejne kroki w karierze zawodowej.
Bez względu czy chcesz zacząć, czy szukasz już specjalistycznych wyzwań.

Wszystkie wydarzenia są merytoryczne, ale na luzie, bez niepotrzebnej napinki.

WSPÓŁPRACA W KOPALNI BIZNESU

Co mówią absolwenci?

Wspieramy praktyków w rozwoju kariery zawodowej.

Program mentoringowy

Przewodnicy Kopalni Biznesu podczas spotkań 1:1 podzielą się doświadczeniem zdobywanym latami.
Dzięki nim unikniesz wielu błędów i poznasz zestaw sprawdzonych narzędzi, a to wszystko w oparciu o Twoje przypadki w pracy.

 • Magdalena Walczak

  Magdalena Walczak

  Informacje dostępne wkrótce! […]

  Czytaj dalej… from Magdalena Walczak

 • Anna Radzikowska

  Anna Radzikowska

  Informacje dostępne wkrótce! […]

  Czytaj dalej… from Anna Radzikowska

 • Piotr Kuczyński

  Piotr Kuczyński

  Informacje dostępne wkrótce! […]

  Czytaj dalej… from Piotr Kuczyński

 • Maja Zabokrzycka

  Maja Zabokrzycka

  Maja jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką ds. PR. Od 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. Od 2020 roku jest prezeską Fundacji Dom Pokoju. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych – od 2010 roku, przez 9 lat, prowadziła Infopunkt Nadodrze, a także […]

  Czytaj dalej… from Maja Zabokrzycka

 • Mirosław Dąbrowski

  Mirosław Dąbrowski

  Doświadczony przedsiębiorca, Agile coach specjalizujący się w biznesowych transformacjach na poziomie zespołów oraz całych organizacji. Pokazuje sprawdzone narzędzia zarządzania zmianą i pomaga managerom również w obszarze rozwoju kompetencji miękkich. Konsultant wspierający budowanie i rozwój produktów oraz zwinne zarządzanie projektami, również poza branżą IT. Mirosław w pracy doradczej wpływa nie tylko na procesy istniejące w organizacji, […]

  Czytaj dalej… from Mirosław Dąbrowski

 • Maciej Gawlik

  Maciej Gawlik

  Doktor ekonomii, trener biznesu, przedsiębiorca w branży IT. Z zamiłowania startupowiec i innowator, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy danych i procesów biznesowych, przetwarzania informacji oraz wnioskowania biznesowego w dużych i małych organizacjach. Praktyk lean i skuteczny menadżer projektów, szybko adaptujący najnowsze trendy i rozwiązania. Wyznawca podejścia agile. który doświadczenie pracy dla obszaru operacyjnego dużych organizacji przekłada […]

  Czytaj dalej… from Maciej Gawlik

 • Barbara Gubsch

  Barbara Gubsch

  Product Owner, Product Manager, Coach IT Product Owner, Business Designer, business i IT Coach, certyfikowana trenerka FRIS, mentorka Dare IT. W branży IT już ponad 10 lat. Zaczęło się od pracy w start-upach, które miały ambicje zdobyć świat. Potem poszło szybko – freelance, pierwsze duże projekty i duże firmy, aż wybrała Star. Od 5 lat […]

  Czytaj dalej… from Barbara Gubsch

 • Jakub Drzazga

  Jakub Drzazga

  Akredytowany Professional Scrum Trenerem w Scrum.org. Prowadzi szkolenia w zakresie Transformacji Agile i Scrum oraz audyty w Akredytowany Professional Scrum Trenerem w Scrum.org. Prowadzi szkolenia w zakresie Transformacji Agile i Scrum oraz audyty w Akredytowany Professional Scrum Trenerem w Scrum.org. Prowadzi szkolenia w zakresie Transformacji Agile i Scrum oraz audyty w Akredytowany Professional Scrum Trenerem […]

  Czytaj dalej… from Jakub Drzazga

 • Dorota Whitten

  Dorota Whitten

  Socjolożka i mediatorka, zajmuje się transformacją konfliktu w przestrzeni społecznej, wiceprezeska Fundacji Dom Pokoju. Konsekwentnie poszukuje najefektywniejszego sposobu na zarządzanie konfliktem. Działa we wspólnotach lokalnych, pracuje na rzecz przekształceń relacji społecznych i aktywizacji na poziomie osiedli w dużych miastach. Jest zwolenniczką i propagatorką projektowania uniwersalnego, związanego z przestrzenią architektoniczną. Swoje działania zawodowe prowadzi na styku socjologii […]

  Czytaj dalej… from Dorota Whitten

 • Marek Bugiel

  Marek Bugiel

  Manager posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach, obecnie zarządzający technologicznym software house. Praktyk w dziedzinie zarządzania organizacją oraz budowania zespołów, w tematach zwinnych projektów i przywództwa wychodzący poza obszar IT. Mentor managerów na różnym etapie kariery, Marek przeszedł bardzo ciekawą drogę od programisty, Scrum Mastera, poprzez project managera, managera liniowego, awansując również na delivery managera […]

  Czytaj dalej… from Marek Bugiel

 • Michał Łapkowski 

  Michał Łapkowski 

  Product Manager specjalizujący się w platformach B2B, optymalizacji funneli i monetyzacji SMB. Od siedmiu lat w Google. Uważa, że PMowie to najsmutniejsi ludzie w Google. Na studiach twierdził, że na pewno nie będzie pracował w IT. […]

  Czytaj dalej… from Michał Łapkowski 

 • Paweł Bochnowski

  Paweł Bochnowski

  Ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania zespołami nie tylko w dużych korporacjach. Podczas warsztatów uwielbia dzielić się konkretnymi i sprawdzonymi przez siebie narzędziami. Narzędziami podnoszącymi efektywność zarówno zespołów onsite jak i zdalnych. Narzędziami umożliwiającymi zapanowanie nad sobą w czasie. Narzędziami umożliwiającymi menadżerom elastyczne dopasowanie do sytuacji i członków zespołu. Paweł swoje doświadczenie i umiejętności […]

  Czytaj dalej… from Paweł Bochnowski

 • Marcin Chyła

  Marcin Chyła

  Miłośnik szczupłego i zwinnego dostarczania produktów. W różnych rolach produktowych od ponad 10 lat.Wierzy, że nie ma dobrego produktu bez dobrego zespołu developerskiego. Pomysłodawca konferencji Agile on the Boat i współtwórca Wrocławskiej zwinnej społeczności. Po pracy, miłośnik wspinaczki i boksu. […]

  Czytaj dalej… from Marcin Chyła

 • Szymon Górnik

  Szymon Górnik

  Praktyk w dziedzinie zarządzania organizacją oraz budowania zespołów. W tematach zwinnych projektów i przywództwa wychodzący poza obszar IT Mentor managerów na różnym etapie kariery, Założyciel firmy doradczo szkoleniowej z charakterem Indeed. Szymon przygodę z biznesem rozpoczął dość wcześnie, ale tą decyzje poprzedzało już całkiem duże doświadczenie w obsłudze klienta zebrane w różnych branżach. Zaczęło się […]

  Czytaj dalej… from Szymon Górnik

 • Radosław Orszewski

  Radosław Orszewski

  Lean Agile Coach, Akredytowany Trener Kanban Praktyk zarządzania i efektywnej organizacji pracy z ponad 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem w produktach i usługach cyfrowych, ale również we wdrażaniu zwinności do działów marketingu, designu, czy sprzedaży. Człowiek z innej bajki w IT, bo z wykształcenie biotechnolog. Rozpoczął pracę ze zwinnością naturalnie od Scruma już w 2008 roku i […]

  Czytaj dalej… from Radosław Orszewski

FAQ

Poniżej znajdziesz 6 konkretnych powodów, które musisz wiedzieć przed wysłaniem zgłoszenia:

 1. Kadra prowadzących – osoby nie tylko z wieloletnim doświadczeniem, ale też praktycy w swoich dziedzinach. Dzięki temu możesz liczyć nie tylko na prezentację narzędzi, ale też ich potencjalne efekty zastosowania oraz momenty krytyczne.
 2. Kompletny program – 3 miesięczne kompleksowe warsztaty online, które ułożone w logiczną całość dają ogromną wartość dla uczestników. Nie mówimy tu o weekendowym cudzie szkoleniowym, tylko o długim programie, podczas którego o wiele lepiej poznasz doświadczenia innych osób. To wszystko pod okiem doświadczonego prowadzącego.
 3. Inni uczestnicy – osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację dołączą do maksymalnie 16 osobowych grup na dopasowanym poziomie doświadczenia, ambitnych i zmotywowanych do maksymalnego wykorzystania tego czasu. Przygotuj się na ciekawe dyskusje nie tylko podczas spotkań online, ale też w dedykowanej grupie.
 4. Dodatkowe spotkania – Na dedykowanym kanale odbywają się tak zwane „Szychty”, czyli otwarte spotkania dla absolwentów i uczestników warsztatów. Na tych spotkaniach każdy może zaproponować konkretne wyzwanie z jego otoczenia zawodowego lub porozmawiać na tematy zaproponowane przez inne osoby. Bardzo dużo merytorycznych dyskusji w oparciu o realne przykłady z życia.
 5. Wsparcie na rynku pracy – współpracujemy zarówno z utalentowanymi specjalistami zarządzania (projekty, produkty, zwinne zespoły) na różnym poziomie doświadczenia, ale także z ciekawymi firmami. Dlatego możesz liczyć na aktywne rekomendacje do partnerów programu oraz na otwartym rynku.
  Pomagamy w tym obszarze, ale nie gwarantujemy zdobycia pracy, bo to zależy od wielu czynników.
 6. Społeczność praktyków – naszym celem jest wsparcie w następnym kroku w karierze zawodowej. Bez względu na to czy chcesz dopiero zacząć, jesteś na początku drogi, czy masz wiele lat doświadczenia. Znajdziesz tu osoby z podobnymi wyzwaniami, które Cię od razu zrozumieją, a z dyskusji może wyjdzie coś więcej.

Pamiętaj, że na dole strony jest do nas kontakt i jeśli masz dodatkowe pytania to chętnie na nie odpowiemy.

Może najpierw dlaczego ją prowadzimy i co udowodniły nam poprzednie edycje.

Zauważyliśmy, że odpowiedni dobór uczestników warsztatów zawsze przekłada się na dynamikę pracy, międzybranżowe dyskusje i wymianę perspektyw, a dzięki temu efekty końcowe i rozwój kompetencji.

 1. Pierwszym krokiem jest wysłanie zgłoszenia na tej stronie.
 2. Następnie kontakt telefoniczny i rozmowa, która pomoże nam Cię lepiej poznać i odpowiedzieć na ewentualne pytania.
 3. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji na warsztaty to polega ono na przesłaniu krótkiego video lub opisania swojego doświadczenia. Chcemy się dowiedzieć jakie masz plany zawodowe.
 4. Ostatnim krokiem jest dłuższa rozmowa online, która przeważnie trwa około 30 min.

Po lepszym poznaniu Twojego doświadczenia i oczekiwań będziemy mogli wspólnie wypracować plan na następne kroki. Jeśli jedną z propozycji nie będzie zaproszenie na warsztaty, to też powiemy dlaczego i podzielimy się naszą perspektywą.

Kopalnia Biznesu łączy w jednym miejscu rozwój i rekrutację kompetencji osób zajmujących się zarzadzaniem.
Wspieramy w rozwoju kariery, a to czasami wiąże się ze zmianą pracy.

Z naszej strony możesz liczyć na pomoc w przygotowaniu narzędzi potrzebnych na rynku pracy, czyli CV i LinkedIn. Jednocześnie osoby uzyskujące rekomendację są kontaktowani z partnerami programu wraz z połączonym programem mentoringowym.

Pomoc na rynku pracy nie wiąże się z gwarancją sukcesu!
ale z naszej strony możesz liczyć na dużą porcję wsparcia i aktywnych działań.

Podczas programu warsztatów przygotujesz się do przyszłych obowiązków pod okiem ekspertów. Najlepszych uczestników polecimy Partnerom Kopalni, z dużą szansą uzyskania pracy w ciekawym miejscu.

JAK DZIAŁA KOPALNIA?

Dołącz do społeczności praktyków

Dla tych co dopiero chcą zacząć, początkujących oraz doświadczonych specjalistów.

 • sprawdzone narzędzia
 • wymiana doświadczeń
 • przemyślane ćwiczenia

ZGŁOSZENIE PROJECT MANAGERA

Celem kontaktu jest dowiedzenie się więcej o Twojej indywidualnej sytuacji zawodowej.
Sprawdź też maila. Wyślemy na niego kilka informacji o programie.

  Poziom:

  Nasi partnerzy:

  Tworzymy społeczność praktyków zarządzania projektami, produktami i zwinnymi zespołami.

  12 maili w roku

  Newsletter – Kopalni Biznesu

  • Zaproszenie na spotkania online z praktykami w formie wywiadów, webinarów i warsztatów
  • Sprawdzone narzędzia gotowe do wykorzystania w pracy
  • Wartościowe wydarzenia i event
  • Oferty pracy ciekawych pracodawców

   Dołącz do społeczności praktyków

   Masz pytania?

   Dołącz do społeczności i zobacz jak to wygląda lub zapytaj nas przez czat.